เกี่ยวกับเรา
shanghai dongchali company
บ่ายวันที่ 18 พฤษภาคมไป่ตู้ประกาศว่าประธานกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลูฉีไม่สามารถทำงานเต็มเวลาในปักกิ่งต่อไปได้เนื่องจากส่วนตัว